Przetargi nieograniczone

ogłoszenie o zamówieniu dot. OR.272.5.2014 "Roboty budowlane związane z adaptacją pomieszczeń na kotłownię gazową wraz z instalacją gazową w Budynku Hali Sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnaz

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-slupca.pl

 

Słupca: Roboty budowlane związane z adaptacją pomieszczeń na kotłownię gazową wraz z instalacją gazową w Budynku Hali Sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie
Numer ogłoszenia: 235342 - 2014; data zamieszczenia: 14.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

. . .

Kompletne ogłoszenie w załączeniu ponizej.