Przetargi nieograniczone

informacja o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty dot.OR.272.4.2014 „Roboty budowlane związane z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania wraz z adaptacją pomieszczenia

Oznaczenie sprawy: OR.272.4.2014                                                              Słupca, dn. 23.06.2014 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU

WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, iż w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego . . .

. . .

Kompletny tekst informacji w załączeniu poniżej.