Przetargi nieograniczone

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty OR.272.4.14 „Roboty budowlane związane z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania wraz z adaptacją pomieszczenia piwnicy na kotłowni

Oznaczenie sprawy: OR.272.4.2014                                  Słupca, dn. 16.06.2014  

INFORMACJA
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Roboty budowlane związane z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania wraz z adaptacją pomieszczenia piwnicy na kotłownię gazową w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie”, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Zakład Inżynieryjno-Budowlany „INŻBUD” G. Ścięgaj Sp. J. z siedzibą w Strzałkowie: ul. Witosa 16,62-420 Strzałkowo; . . .

Kompletny tekst informacji w załączeniu poniżej.