Przetargi nieograniczone

Wyjaśnienie treści SIWZ OR.272.4.2014 "Roboty budowlane związane z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania wraz z adaptacją pomieszczenia piwnicy na kotłownię gazową w Zespole Szkół Po

Oznaczenie postępowania: OR. 272.4.2014                                         Słupca, dn. 05.06.2014 r.

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

 

Dotyczy postępowania przetargowego: „Roboty budowlane związane z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania wraz z adaptacją pomieszczenia piwnicy na kotłownię gazową w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie

                                                                                                                              

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania następującej treści:

1.      Czy układ kotłowy ma pracować bez sprzęgła hydraulicznego?

2.      Na rysunku nr 5 (instalacja c.o.) jest pokazany (zaprojektowany) wymiennik ciepła o mocy 61 kW. Czy należy przyjąć, że będzie on zamontowany, czy rysunek nie odpowiada stanowi faktycznemu z wadą?

3.      Na rysunku nr PB-S-2, projektant opisał w odniesieniu do kotła gazowego (lewy dolny narożnik rysunku), temperatura pracy kotła 80/60°C. Czy to ma być kocioł kondensacyjny czy zwykły? Kondensacja opiera się na innych parametrach ciepła, i zachodzi przypuszczenie w oparciu o jakie warunki temperaturowe zostały dobrane grzejniki – czy są one dobrane w technologii kondensacyjnej czy standardowej (80/60°C). Nadmieniam, iż kondensacja zanika po przekroczeniu 55 °C.

 

Kompletny tekst wyjaśnienia treści SIWZ poniżej w załączeniu: