Przetargi nieograniczone

wyjaśnienie treści SIWZ OR.272.2014 "Roboty budowlane związane z przebudową ulicy Traugutta w Słupcy"

 Oznaczenie postępowania: OR. 272.2.2014                                         Słupca, dn. 06.05.2014 r.

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

 

Dotyczy postępowania przetargowego: „Roboty budowlane związane z przebudową ulicy Traugutta w Słupcy

                                                                                              

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania następującej treści:

1.      Czy możliwa jest zmiana wymogu gwarancji wykonawcy na gwarancję producenta – w zakresie gwarancji dotyczącej słupów oświetleniowych, co w należyty sposób zabezpieczy interesy Zamawiającego, a tym samym pozwoli na bezpieczną eksploatację zgodną z zaleceniami producentów słupów oświetleniowych. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia 60 miesięcznej gwarancji, rękojmi na wykonane prace oraz materiały budowlane. W bardzo wielu przypadkach słupy inne niż kompozytowe standardowo posiadają 24 miesięczna gwarancję, która jest dodatkowo ograniczana przez klauzulę producenta – prosimy o wprowadzenie wymogu gwarancji producenta dotyczącej słupów oświetleniowych aby uzyskać pełną ochronę.

2.      Czy zamawiający dopuści zastosowanie słupa oświetleniowego z kompozytu produkowanego
i dopuszczonego do stosowania zgodnie z normą PN-EN 40-7 o unikalnych cechach
i właściwościach oraz 10-cio letnim okresem gwarancji dla słupów wkopywanych w grunt?
Zalet słupów kompozytowych jest wiele, warto przytoczyć kilka z nich:

·      kompozytowe słupy wkopywane posiadają 10-cio letnią gwarancję

·      brak kosztów eksploatacji

·      kompozyt poliestrowo – szklany jest materiałem izolacyjnym

·      słup kompozytowy poddaje się 100% przetworzeniu

·      słupy kompozytowe wykazują się dużym współczynnikiem bezpieczeństwa biernego

·      kompozytowe drzwiczki rewizyjne nie mają wartości w skupie złomu

·      łatwy transport i montaż, bez użycia specjalnych maszyn i w znacznie krótszym czasie, co znacząco obniża koszty inwestycji i eksploatacji oraz przyczynia się
do ograniczenia emisji dwutlenku węgla

W przypadku dopuszczenia zastosowania rozwiązań równoważnych prosimy o dokładne określenie poniższych właściwości słupów oświetleniowych (zgodnych m.in. z normą PN-EN 40):

  • klasa sztywności słupa oświetleniowego
  • kategoria terenu gdzie będą eksploatowane słupy oświetleniowe
  • przewidywana powierzchnia oprawy oświetleniowej
  • informacja czy jest przewidywana ekspozycja reklamy na słupie oświetleniowym
  • informacja czy przewidywana jest eksploatacja słupa w warunkach zawilgocenia i w obszarze narażenia na m.in. urynę zwierząt (parki, ciągi piesze)
  • oczekiwana klasa IP
  • oczekiwana klasa IK

Dane te są niezbędne do przygotowania oferty, która w pełni spełni Państwa oczekiwania.

3. W związku z brakiem informacji w tym zakresie w SIWZ, prosimy o podanie oczekiwanych wartości klasy IP oraz klasy IK dla słupów oświetleniowych.

4. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zasady „jedynego kryterium najniższej ceny” na zastosowanie obok kryterium cenowego następujących kryteriów oceny ofert :

Kryterium I :

Kosztu eksploatacji słupa w skali roku

Kryterium II :

Oferowany okres gwarancji producenta słupa obejmująca gwarancję antykorozyjną
na oferowany rodzaj słupa

Kryterium III (ekologiczne):

Wskaźnik emisji 1kg CO2 na 1kg gotowego surowca

Kryterium IV (ekologiczne):

Kryterium kosztu utylizacji słupa

Kryterium V (ekologiczne):

Kryterium wagi słupa (uzasadnione mniejszą emisją CO2 przy braku użycia ciężkiego sprzętu
przy instalacji oraz mniejszemu zużyciu paliwa do transportu słupów).

  

Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi: 

1.      Zamawiający pozostawia bez zmian dotychczasowe zapisy SIWZ.

2.      Zamawiający pozostawia bez zmian dotychczasowe zapisy SIWZ.

3.      Zamawiający pozostawia bez zmian dotychczasowe zapisy SIWZ. Zamawiający oczekuje wszelkich wartości zgodnych z obowiązującymi przepisami.

4.   Zamawiający pozostawia bez zmian dotychczasowe zapisy SIWZ.

 

 

 

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga