Przetargi nieograniczone

SIWZ OR.272.1.2014 „Rozszerzenie posiadanego oprogramowania do prowadzenia zasobu geodezyjnego poprzez dostawę i wdrożenie oprogramowania do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków ora

Nr sprawy: OR.272.1.2014

 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 ZAMAWIAJĄCY

1.  Zamawiającym jest Starostwo Powiatowe w Słupcy

Adres: ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca

Telefon: (63) 275-86-00, Telefaks: (63) 275-86-69

Adres e-mail: powiat@powiat-slupca.pl, witryna WWW: www.powiat-slupca.pl

Godziny urzędowania od 07:30 do 15:30

NIP: 667-15-41-878, REGON: 311060990

2. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: OR.272.1.2014. Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). . .

 

kompetny tekst SIWZ w załączeniu poniżej