Przetargi nieograniczone

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego lekkiego dla Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie na rok 2014.

 

Dom Pomocy Społecznej Strzałkowo, dnia 03.12.2013 r.

ul. Pułaskiego 1

62-420 Strzałkowo


Do wszystkich Wykonawców dot. post: DPS/ZFK/3310/6/2013W odpowiedzi na złożoną ofertę na dostawę oleju opałowego lekkiego dla Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie informuję, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.907 ze zm.) wybrana została oferta Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego PETROMOT ul. Konińska 65 62-560 Skuls za cenę brutto 3,52 za 1 litr oleju opałowego lekkiego.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert


Numer oferty

cena za 1 oleju

opust

Liczba pkt w kryterium


ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY NAFTOHURT UL.WARSZWASKA 58 62-610 SOMPOLNO

3,53

0,10

99,71

SPÓŁKA JAWNA T&J TYRAKOWSKI, JACHNIK UL. KS. RYMARKIEWICZA 1 D 63-220 KOTLIN

3,54

0,08

99,43

MAT-OIL SP. Z O.O. UL. ROMANA MAJA 1 61-371 POZNAŃ

3,59

0,05

98,05

PRZEDSIĘBIORDTOW HANDLOWO-USŁUGOWE PETROMOT UL. KONIŃSKA 45 62-560 SKULS

3,52

0,11

100

Niniejsza numeracja ofert powstała wg czasu złożenia ofert


Na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.907 ze zm.) Zamawiający informuje, że zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może nastąpić nie wcześniej niż w terminie 10.12.2013r. 


Dziękuję za udział w postępowaniu.
W imieniu Zamawiającego

/Dyrektor DPS/

Artur cygan