Przetargi nieograniczone

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę oleju opałowego lekkiego do Domu Pomocy Społecznej w Skubarczewie

Dom Pomocy Społecznej                                                     Skubarczewo, dnia 21.11.2013 r.

Skubarczewo 4

62-436 Orchowo

 

 

 

Do wszystkich Wykonawców nr post: DPS. DP. 3310.2/2013

 

 

 

                    INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

     W odpowiedzi na złożone oferty na Dostawę Oleju Opałowego Lekkiego w ilości 25000 litrów do Domu Pomocy Społecznej w Skubarczewie informuję, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

nr DPS.DP.3310.2/2013  na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych art. 39 (Dz.U.z 2010r Nr 113, poz. 759 ze zmianami) wpłynęły  trzy oferty :

 

Oferta Nr 1: TRANS-KOL Paliwa sp. z o.o ul. Toruńsksa  186, 62-600 Koło, Baza Paliw Piotrków Kujawski :cena ofertowa brutto za 1 litr oleju opałowego-3,53 z uwzględnieniem opustu 0,11 zł

 

Oferta Nr 2:  Zakład Usługowo-Handlowy  „NAFTOHURT” Jerzy Sasiński 62-610 Sompolno, ul. Warszawska 58- cena brutto za 1 litr oleju opalowego: 3,58 z uwzględnieniem opustu w wysokości  0,07 zł

 

Oferta Nr 3: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Petromot ul. Konińska 45 62-560 Skulsk- cena brutto za 1 litr oleju opałowego-3,52 z uwzględnieniem opustu w wysokości 0,12 zł

 

 

Oferta Nr 3: firmy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Petromot została wybrana jako najkorzystniejsza i spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

UZASADNIENIE WYBORU:

OFERTA NR 1: UZYSKUJE 99,72 PKT

OFERTA NR 2 UZYSKUJE   98,32 PKT

OFERTA NR 3: UZYSKUJE 100 PKT

 

WYBRANA OFERTA UZYSKUJE MAKSYMALNĄ ILOŚĆ PUNKTÓW.

 

              Na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, że zawarcie

umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może nastąpić nie wcześniej

niż w terminie 27.11.2013r                                                                

                             

                                                                                                   Z poważaniem

                                                                                                   /Dyrektor DPS/

                                                                                                   Andrzej Nowakowski