Przetargi nieograniczone

ogłoszenie o przetargu nieograniczonym OR.272.11.2013 "zakup komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem"

Słupca: zakup komputerów przenośnych z oprogramowaniem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupcy
Numer ogłoszenia: 461796 - 2013; data zamieszczenia: 13.11.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

. . .

Kompletne ogłoszenie w załączeniu poniżej.