Przetargi nieograniczone

SIWZ OR.272.11.2013 "zakup komputerów przenośnych z oprogramowaniem"

Nr sprawy: OR.272.11.2013

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAMAWIAJĄCY

1. Zamawiającym jest Starostwo Powiatowe w Słupcy

Adres: ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca

Telefon: (63) 275-86-00, Telefaks: (63) 275-86-69

Adres e-mail: powiat@powiat-slupca.pl, witryna WWW: www.powiat-slupca.pl

Godziny urzędowania od 07:30 do 15:30

NIP: 667-15-41-878, REGON: 311060990

2. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

OR.272.11.2013. Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać
się na ten znak.

...

Kompletna SIWZ w załączeniu poniżej.