Przetargi nieograniczone

zawiadomienie o odrzuceniu oferty oraz o unieważnieniu postępowania OR.272.11.2013 "Zakup komputerów przenośnych z oprogramowaniem"

OR. 272.11.2013                                                                                          Słupca dn. 22.11.2013 r.

 

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY ORAZ O UNIEWA

ŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 27 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) Zamawiaj
ący informuje o unieważnieniu postępowania na: „Zakup komputerów przenośnych z oprogramowaniem”.

. . .

Kompletny tekst zawiadomienia w załączeniu poniżej.