Przetargi nieograniczone

SIWZ OR.272.9.2013 "wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji: ewidencji budynków, lokali, działek i użyt

Nr sprawy: OR.272.9.2013

          SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 ZAMAWIAJĄCY

1. Zamawiającym jest Starosta Słupecki

Adres: ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca

Telefon: 63 275-86-00, Telefaks: 63 275-86-69

Adres e-mail: powiat@powiat-slupca.pl, witryna WWW: www.powiat-slupca.pl

Godziny urzędowania od 07:30 do 15:30

Godziny otwarcia kasy: od 08:00 do 14:00

2. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: OR.272.9.2013. Wykonawcy we wszystkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się
na ten znak.

 

Kompletny SIWZ w załączeniu poniżej.