Przetargi nieograniczone

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OR. 272.8.2013 na: „Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji

Słupca, dn. 03.09.2013 r.

STAROSTA SŁUPECKI
ul. Poznańska 20
62-400 Słupca
 

ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013  r. poz. 907 tekst jednolity), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji: ewidencji budynków, lokali, działek i użytków, dla 4 obrębów gminy Strzałkowo”.

Kompletny tekst zawiadomienia poniżej w załączeniu.