Przetargi nieograniczone

ogłoszenie o przetargu nieograniczonym OR.272.8.2013 "wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji: ewidencji

Słupca: wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji: ewidencji budynków, lokali, działek i użytków,
dla 4 obrębów gminy Strzałkowo
Numer ogłoszenia: 340288 - 2013; data zamieszczenia: 23.08.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kompletne ogłoszenie poniżej w załączeniu