Przetargi nieograniczone

ogłoszenie o przetargu nieograniczonym OR.272.7.2013 "wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji: ewidencji

Słupca: wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji: ewidencji budynków, lokali, działek i użytków,
dla 6 obrębów gminy Strzałkowo

 

Numer ogłoszenia: 275834 - 2013; data zamieszczenia: 15.07.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

KOMPLETNE OGŁOSZENIE PONIŻEJ W ZAŁĄCZENIU.