Przetargi nieograniczone

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty OR.272.5.2013 "Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Słupeckiego i jednostek organizacyjnych"

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający zawiadamia,
iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
nr OR.272.5.2013 na: „Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Słupeckiego
i jednostek organizacyjnych”
, za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Wykonawcę: Bank Spółdzielczy, ul. Mickiewicza 2, 62-400 Słupca.

Kompletna informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ponizej w załączeniu.