Przetargi nieograniczone

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dotyczące postępowania OR.272.4.2013 "dostawa komputerów, sprzętu komputerowego i oprogramowania"

Numer ogłoszenia: 234984 - 2013; data zamieszczenia: 19.06.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 226092 - 2013 data 12.06.2013 r.

Kompletne ogłoszenie w załączeniu poniżej.