Przetargi nieograniczone

wyjaśnienie treści SIWZ OR.272.5.2013 "Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Słupeckiego"

OR.272.5.2013                                                                       Słupca, dn. 14.06.2013 r.

                                                   

  

 

 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

 

 

Dotyczy postępowania: OR.272.5.2013 "Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Słupeckiego i jednostek organizacyjnych"

 

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści:

 

"Czy wyrażają Państwo zgodę na Zastępczą Obsługę Kasową w odległości
ok. 500 m od siedziby urzędu?„

 

Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi:

"Zamawiający nie wyraża zgody na Zastępczą Obsługę Kasową w odległości
ok. 500 m od siedziby urzędu".

 

                                                                                               STAROSTA

                                                                                               /-/ Mariusz Roga