Przetargi nieograniczone

wyjaśnienie treści SIWZ OR.272.5.2013 "Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Słupeckiego"

OR.272.5.2013                                                                                            Słupca, dn. 13.06.2013 r.
 
 
   WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
 
Dotyczy postępowania OR.272.5.2013: "Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Słupeckiego i jednostek organizacyjnych"
 
Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie następującej treści:
 
"Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że w załączniku nr 4 do oferty "Informacja
o nieprzynalezności/przynalezności do grupy  kapitałowej wraz z listą podmiotów należących do tej grupy kapitałowej " jako dane podmiotu wystarczające jest ujęcie danych dotyczcacych nazwy
i adresu" - zgodnie z art. 26 ust. 2 d".
 
Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi:
"Zamawiający oczekuje podania danych zawartych w załączniku nr 4 do SIWZ  "Informacja
o nieprzynależności/przynależności  do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów należących do tej grupy kapitałowej".
 
                                                                                                                    STAROSTA    
                                                                                                                   /-/ Mariusz Roga