Przetargi nieograniczone

ogłoszenie o przetargu OR. 272.4.2013 "dostawa komputerów, sprzętu komputerowego i oprogramowania"

Słupca: dostawa komputerów, sprzętu komputerowego i oprogramowania
Numer ogłoszenia: 226092 - 2013; data zamieszczenia: 12.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Kompletne ogłoszenie poniżej w załączeniu.