Przetargi nieograniczone

ogłoszenie o przetargu nieograniczonym OR.272.5.2013 "Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Słupeckiego i jednostek organizacyjnych"

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Słupeckiego i jednostek organizacyjnych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Słupecki, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca, woj.wielkopolskie, tel. 063 2758600, 2758624, faks 063 2758669.

Kompletne ogłoszenie poniżej w załączeniu.