Przetargi nieograniczone

SIWZ OR. 272.5.2013 "kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Słupeckiego i jednostek organizacyjnych"

Nr sprawy: OR.272.5.2013

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY

1. Zamawiającym jest Powiat Słupecki

Adres: ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca

Telefon: (63) 275-86-00, Telefaks: (63) 275-86-69

Adres e-mail: powiat@powiat-slupca.pl, witryna WWW: www.powiat-slupca.pl

Kompletny SIWZ poniżej w załączeniu.