Przetargi nieograniczone

wyjaśnienie treści SIWZ OR.272.3.2013 "Dostawa komputerów, sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupcy"

OR. 272.3.2013                                                                                            Słupca, dn. 31.05.2013 r.

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania OR.272.3.2013: "Dostawa komputerów, sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupcy".

Do Zamawiającego wpłynęło zapytanie wykonawcy o następującej treści:

"Na ile stanowisk komputerowych i serwerów Zamawiający składa zapotrzebowanie odnośnie oprogramowania antywirusowego (część 2 przedmiotu zamówienia)?"

Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

"Potrzebna ilość licencji: 100 stanowisk komputerowych , w tym możliwość zainstalowania oprogramowania antywirusowego na 10 serwerach."    

                                                                              

                                                                                                z up. STAROSTY

                                                                                                /-/ Henryk Kuźniak

                                                                                                Kierownik Wydziału Organizacyjnego 

                                                                                               i Spraw Społecznych