Przetargi nieograniczone

SIWZ OR.272.3.2013 "dostawa komputerów, sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Starostwa Powiatowego w Słupcy"

Nr sprawy: OR.272.3.2013                             

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 Kompletny SIWZ wraz z załącznikami w załączeniu poniżej.