Przetargi nieograniczone

wyjaśnienie treści SIWZ OR.272.2.2013 "wzmocnienie budynku położonego przy Placu Szkolnym 14 w Słupcy"

 OR. 272.2.2013                                                                                     Słupca, dn. 07.05.2013 r.

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

 Dotyczy postępowania OR.272.2.2013: "Wzmocnienie budynku położonego przy placu Szkolnym 14 w Słupcy".

 Do Zamawiającego wpłynęło zapytania wykonawcy o następującej treści:

poz 2 (przedmiaru robót) czy jest możliwe zastosowanie prętu 8mm który w zupełności wystarczy i zmieści się idealnie w fudze.

poz 4 czy pozycja uwzględnia też zakłady - wycięcia poza światło otworu

poz 9 j.w.; oraz czy w materiale ma być uwzględniona zaprawa CX15 jeśli tak to jaki nakład zastosować

poz 11 proszę podać długość śrub

poz 16 proszę podać wymiary kotew fi 16 (długość). 

Proszę również o informacje do kiedy obecny wykonawca prac ma termin wykonania
by można było realizować ten etap prac.

Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

Ad. 1. Tak, można zastosować pręty fi 8 mm.

Ad. 2. Tak,  15 cm z każdej strony.

Ad. 3. Określenie nakładu zgodnie z zaleceniami producenta zaprawy, jednocześnie informujemy, że można użyć dowolnej zaprawy spełniającej warunku określone w dokumentacji.

Ad. 4. Należy wykonać zgodnie z dokumentacją, długości dostosować do grubości murów. 

Ad. 5. Należy wykonać zgodnie z dokumentacją, długości dostosować do grubości murów. 

 Tak, jak zostało podane w SIWZ, termin realizacji obecnie wykonywanych prac
to okres: 01.03.2013 r. – 31.10.2013 r.

                                                                                             Z poważaniem

                                                                                             w/z STAROSTY

                                                                                              /-/ Andrzej Kin

                                                                                              Wicestarosta