Przetargi nieograniczone

SIWZ OR.272.1.2013 "Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego w roku 2013"

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

„Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest
na terenie Powiatu Słupeckiego w roku 2013”

 

sporządzona zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z  2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

 

 

 

Kompletny SIWZ poniżej w załączeniu.