Przetargi nieograniczone

Modyfikacja SIWZ OR.272.15.2012 (zmiana terminu składania i otwarcia ofert) dot. postępowania "zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Starostwa Powiatowego w Słupcy i jego jednostek or

  

Oznaczenie sprawy OR. 272.15.2012                                                        Słupca, 12.12.2012 r.

 

 

Modyfikacja SIWZ (zmiana terminu składania i otwarcia ofert)

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Starostwa Powiatowego w Słupcy i jego jednostek organizacyjnych o wartości nie przekraczającej
200 000 EURO
”. 

 

Zakres zmiany SIWZ:

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, że wprowadza następujące zmiany do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Termin składania ofert: 20.12.2012 r. , godz. 12:00.

Termin publicznego otwarcia ofert: 20.12.2012 r., godz. 12:30.

Reszta treści SIWZ pozostaje bez zmian.

 

                                                                                             

                                                                                                          Z poważaniem

                                                                                                          STAROSTA

                                                                                                          /-/ Mariusz Roga