Przetargi nieograniczone

SIWZ OR.272.15.2012 „zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Starostwa Powiatowego w Słupcy i jego jednostek organizacyjnych o wartości nie przekraczającej 200 000 EURO”

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(SIWZ)

DLA

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA DOSTAWĘ

 

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)

 

pn.

zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Starostwa Powiatowego w Słupcy i jego jednostek organizacyjnych o wartości nie przekraczającej 200 000 EURO

Kompletny SIWZ ponizej w załączeniu