Przetargi nieograniczone

Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Dostawę produktów spożywczych, napojów, owoców i warzyw

 

Oznaczenie sprawy: DPS II-4/12/2012

 

                                                                                         Strzałkowo, dnia 30.11.2012 r.

                     INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

     W odpowiedzi na złożone oferty na Dostawę produktów spożywczych, napojów, owoców i warzyw dla Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie informuję, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr DPS II/7/2012 na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych art. 39 (Dz.U.z 2010r Nr 113, poz. 759 ze zmianami) wpłynęła jedna oferta :

 Oferta Nr 1: P P H U Martom Tomasz Stasiak

62-830 Zbiersk Cukrownia 38/2

Wartość zamówienia: 189 950,38 złotych brutto.
UZASADNIENIE WYBORU:

OFERTA NR 1: UZYSKUJE 100 PKT


 

WYBRANA OFERTA UZYSKUJE MAKSYMALNĄ ILOŚĆ PUNKTÓW.                                                                                                                Z poważaniem

                                                                                                   /Dyrektor DPS/

                                                                                                   Artur Cygan