Przetargi nieograniczone

Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Dostawę Oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus

 

Oznaczenie sprawy: DPS II-4/9/2012

 

                                                                                         Strzałkowo, dnia 29.11.2012 r.

 

                    INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

     W odpowiedzi na złożone oferty na Dostawę Oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus w ilości 95 000 litrów do Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie informuję, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie zapytania o cenę nr DPS II/5/2012 na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych art. 69 (Dz.U.z 2010r Nr 113, poz. 759 ze zmianami) wpłynęło pięć ofert:

 

Oferta Nr 1: TRANS-KOL Paliwa sp. z o.o ul. Toruńsksa  186, 62-600 Koło, Baza Paliw Piotrków Kujawski:cena ofertowa brutto za 1 litr oleju opałowego-3,68 z uwzględnieniem opustu 0,11 zł

 

Oferta Nr 2: Firma " Kwitowski"Sp z o.o. Pl. 3 Maja 1 63-308 Gizałki- cena brutto za 1 litr oleju opałowego- 3,76 z uwzględnieniem opustu w wysokości: 0,02 zł


Oferta Nr 3: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Petromot ul. Konińska 45 62-560 Skulsk- cena brutto za 1 litr oleju opałowego-3,65 z uwzględnieniem opustu w wysokości 0,14 zł


    Oferta Nr 4:- Centrum Paliw I Rozpuszczalników Spółka z o.o. Słomowo 1 b 63-300 Września - cena brutto za 1 litr oleju opalowego: 3,79 z uwzględnieniem opustu w wysokości  0,00 zł

 

Oferta Nr 5: Zakład Usługowo-Handlowy  „NAFTOHURT” Jerzy Sasiński 62-610 Sompolno, ul. Warszawska 58- cena brutto za 1 litr oleju opałowego-3,67 z uwzględnieniem opustu w wysokości 0,12 zł

 


Oferta Nr 3: firmy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Petromot została wybrana jako najkorzystniejsza i spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

UZASADNIENIE WYBORU:

OFERTA NR 1: UZYSKUJE 99,18 PKT

OFERTA NR 2 UZYSKUJE 97,07PKT

OFERTA NR 3: UZYSKUJE 100 PKT

OFERTA NR 4: UZYSKUJE 96,31 PKT

OFERTA NR 5: UZYSKUJE 99,46 PKT

 

WYBRANA OFERTA UZYSKUJE MAKSYMALNĄ ILOŚĆ PUNKTÓW.

             

                                                                                                   Z poważaniem

                                                                                                   /Dyrektor DPS/

                                                                                                   Artur Cygan