Przetargi nieograniczone

DPS Skubarczewo INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY na Dostawę Oleju Opałowego Lekkiego

Oznaczenie sprawy: DPS 286/2012

 

                                                                                         Skubarczewo, dnia 22.11.2012 r.

 

                    INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

     W odpowiedzi na złożone oferty na Dostawę Oleju Opałowego Lekkiego w ilości 25000 litrów do Domu Pomocy Społecznej w Skubarczewie informuję, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr DPS XI/2/2012 na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych art. 39 (Dz.U.z 2010r Nr 113, poz. 759 ze zmianami) wpłynęło pięć ofert:

 

Oferta Nr 1: TRANS-KOL Paliwa sp. z o.o ul. Toruńsksa  186, 62-600 Koło, Baza Paliw Piotrków Kujawski:cena ofertowa brutto za 1 litr oleju opałowego-3,73 z uwzględnieniem opustu 0,08 zł

 

Oferta Nr 2: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „HAWA” Sp. z o.o  Jan Walczak

ul Grunwaldzka 4, 62-200 Gniezno- cena brutto za 1 litr oleju opałowego- 3,71 z uwzględnieniem opustu w wysokości: 0,09 zł

 

Oferta Nr 3: Zakład Usługowo-Handlowy  „NAFTOHURT” Jerzy Sasiński 62-610 Sompolno, ul. Warszawska 58- cena brutto za 1 litr oleju opalowego: 3,71 z uwzględnieniem opustu w wysokości  0,09 zł

 

Oferta Nr 4: Spółka Jawna T&J Tyrakowski, Jachnik ul. Ks. Rymarkiewicza 1 D 63-220 Kotlin- cena brutto za 1 litr oleju opałowego-3,74 z uwzględnieniem opustu w wysokości 0,07 zł

 

Oferta Nr 5: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Petromot ul. Konińska 45 62-560 Skulsk- cena brutto za 1 litr oleju opałowego-3,69 z uwzględnieniem opustu w wysokości 0,11 zł

 

Oferta Nr 5: firmy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Petromot została wybrana jako najkorzystniejsza i spełnia wszystkie wymogi zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

UZASADNIENIE WYBORU:

OFERTA NR 1: UZYSKUJE 98,93 PKT

OFERTA NR 2 UZYSKUJE 99,46 PKT

OFERTA NR 3: UZYSKUJE 99,46 PKT

OFERTA NR 4: UZYSKUJE 98,66 PKT

OFERTA NR 5: UZYSKUJE 100 PKT

 

WYBRANA OFERTA UZYSKUJE MAKSYMALNĄ ILOŚĆ PUNKTÓW.

             

                                                                                                   Z poważaniem

                                                                                                   /Dyrektor DPS/

                                                                                                   Andrzej Nowakowski