Przetargi nieograniczone

Modyfikacja SIWZ OR.272.11.2012 "wykonanie prac związanych z przetransformowaniem numerycznej mapy ewidencyjnej dla terenu całego powiatu słupeckiego z układu 1965.4 na układ 2000/18"

Oznaczenie sprawy: OR. 272.11.2012                                                      Słupca, 12.07.2012 r.

 

Modyfikacja SIWZ

 

                        Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: wykonanie prac związanych z przetransformowaniem numerycznej mapy ewidencyjnej dla terenu całego powiatu słupeckiego z układu 1965.4 na układ 2000/18”. 

 Zakres zmiany SIWZ:

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający wprowadza następującą zmianę do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zmienia się treść § 5 ust.1 pkt. 1) SIWZ  w ten sposób, iż otrzymuje on brzmienie: „każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 1.500,00 zł”.

Reszta treści SIWZ pozostaje bez zmian.

 

                                                                                                                              STAROSTA

                                                                                                                             /-/ Mariusz Roga