Przetargi nieograniczone

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. OR.272.10.2012

 

Nr sprawy OR.272.10.2012                                                                             Słupca, dn. 05.07.2012 r.

  

                                                                      

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamiam, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  nr OR.272.10.2012 na „
dostawa komputerów przenośnych na potrzeby projektu „Technik informatyk – dobry zawód to Twoja przyszłość”
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę komputerów przenośnych na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych w Słupcy”
, za najkorzystniejszą została uznana oferta następującego wykonawcy:

 

INFOCENTRUM Sp. z o. o. Centrum Informatyki i Telekomunikacji Firmy H. Cegielski – Poznań S.A., 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 230;

 Cena netto 44 176,00 zł plus podatek VAT 23%  tj. 10 160,48 zł razem: 54 336,48 zł brutto (słownie złotych: pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści sześć złotych 48/100).

 

UZASADNIENIE WYBORU: oferta przedstawia najniższą cenę, uzyskując maksymalną ilość punktów (100 pkt.).W niniejszym postępowaniu oferty złożyły następujące firmy:

 

 

Uczestnik postępowania – Wykonawca

Liczba pkt.
w kryterium cena

Razem

INFOCENTRUM Sp. z o. o. Centrum Informatyki i Telekomunikacji Firmy
H. Cegielski – Poznań S.A., 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 230

100

100

INVAR PC Media Sp. z o. o.,
98-200 Sieradz, Aleja Pokoju 11 C

72,30

72,30

Vipkom Gerard Kosiński, 63-020 Zaniemyśl, Pl. Berwińskiego 17

82,00

82,00

EI Toro Bobrowski Blatkiewicz Spółka Jawna, 73-110 Stargard Szczeciński,
 ul. Racławicka 23

80,00

80,00

Konrad Sp. z o. o., 62-510 Konin,
ul. Spółdzielców 8

----

Oferta odrzucona Wykonawca wykluczony

ACOM SP.J. Wanda Drzewiecka Artur Drzewiecki, 42-218 Częstochowa,
ul. Okólna 103

87,30

87,30

RBO Sp. z o. o., 50-502 Wrocław,
ul. Hubska 44

81,50

81,50

VOL Sp. z o. o. Sp. k. (dawniej Vector
On-Line Sp. z o. o.), 60-451 Poznań,
ul. Dąbrowskiego 553

83,20

83,20

KOMBIT – Jerzy Spychała, 61-600 Poznań, Os. Wichrowe Wzgórze 103

86,60

86,60

HardSoft Telekom Jarosław Kaźmierczak, 60-166 Poznań, ul. Namysłowska 17/19

83,70

83,70

LINK Jakub Sobczak, 62-002 Suchy Las,
ul. Powstańców Wlkp. 69

----

Oferta odrzucona Wykonawca wykluczony

EWAM SYSTEM Mariusz Rychlik,
60-189 Poznań, ul. Złotowska 66

85,20

85,20

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SELKOM Sławomir Laskowski,
62-400 Słupca, ul. Poznańska 3A

85,20

85,20

 

 

Na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuję, że zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może nastąpić nie wcześniej niż w terminie 11.07.2012 r.

 

 

                                                                                             

Z poważaniem

STAROSTA

/-/ Mariusz Roga