Przetargi nieograniczone

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NR OR.272.8.2012

 

 

Słupca dn. 18.06.2012 r.

 Nr sprawy OR.272.8.2012

 

 

                                                                      

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamiam, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  nr OR.272.8.2012 na „roboty budowlane dotyczące termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej Powiatu Słupeckiego”,
za najkorzystniejsze zostały uznane oferty następujących wykonawców:


w zakresie Części 1: „ARKON-BUD” Zakład Ogólnobudowlany Arkadiusz Jaśkiewicz, 62-200 Gniezno, ul. Zielna 5;

 Cena netto 852 520,02 zł plus podatek VAT 23%  tj. 196 079,60 zł razem:  1 048 599,62 zł brutto (słownie złotych: jeden milion czterdzieści osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 62/100)

UZASADNIENIE WYBORU: oferta przedstawia najniższą cenę , uzyskując maksymalną ilość punktów (100 pkt).


w zakresie Części 2: „ARKON-BUD” Zakład Ogólnobudowlany Arkadiusz Jaśkiewicz, 62-200 Gniezno, ul. Zielna 5;  Cena netto 1 340 447,73 plus podatek VAT  23% tj. 308 302,98 zł razem:  1 648 750,71 zł brutto (słownie złotych: jeden milion sześćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 71/100)

 

UZASADNIENIE WYBORU: oferta przedstawia najniższą cenę , uzyskując maksymalną ilość punktów (100 pkt).

 

w zakresie Części 3: – postępowanie unieważnione

 

w zakresie Części 4: Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „CEGIEŁKA” Włodzimierz Gościniak, 63-200 Jarocin, Wilkowyja, ul. Polna 36; Cena netto 833 188,96 zł plus podatek VAT 23%
tj. 191 633,46 zł razem: 1 024 822,42 zł brutto (słownie złotych: jeden milion dwadzieścia cztery tysiące osiemset dwadzieścia dwa złote 42/100).

 

UZASADNIENIE WYBORU: oferta przedstawia najniższą cenę , uzyskując maksymalną ilość punktów (100 pkt).

 

w zakresie Części 5:  – postępowanie unieważnione

 

w zakresie Części 6: – postępowanie unieważnione

 

w zakresie Części 7: FIRMA TWARDY Jarosław Twardy, 62-307 Borzykowo, ul. Strażacka 2; Cena netto 735 202,46 zł plus podatek VAT 23% tj. 169 096,56 zł razem:  904 299,02 zł brutto (słownie złotych: dziewięćset cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 02/100)

 

UZASADNIENIE WYBORU: oferta przedstawia najniższą cenę , uzyskując maksymalną ilość punktów (100 pkt).

 

W niniejszym postępowaniu oferty złożyły następujące firm:

 

W zakresie Części I

 

Uczestnik postępowania - Wykonawca

Liczba pkt
w kryterium cena

Razem

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LECH” s. c. Włodzimierz i Zbigniew Borowscy, 62-410 Zagórów, ul. Dojazdowa 19

95,80

95,80

Zakład Remontowo-Budowlany „DANBUD” T. Bąkowski ZPCHr., 62-540 Kleczew, ul. Leśna 61

71,20

71,20

TWARDY Sp. z o.o., 62-307 Borzykowo, ul. Wrzesińska 78

90,30

90,30

„ARKON-BUD” Zakład Ogólnobudowlany Arkadiusz Jaśkiewicz, 62-200 Gniezno, ul. Zielna 5;

100,00

100,00

 

W zakresie Części II

 

Uczestnik postępowania - Wykonawca

Liczba pkt
w kryterium cena

Razem

Zakład Remontowo-Budowlany „DANBUD” T. Bąkowski ZPCHr., 62-540 Kleczew, ul. Leśna 61

74,40

74,40

FIRMA TWARDY Jarosław Twardy, 62-307 Borzykowo, ul. Strażacka 2

98,00

98,00

TWARDY Sp. z o.o., 62-307 Borzykowo, ul. Wrzesińska 78

91,60

91,60

„ARKON-BUD” Zakład Ogólnobudowlany Arkadiusz Jaśkiewicz, 62-200 Gniezno, ul. Zielna 5;

100,00

100,00

 

W zakresie Części III – postępowanie unieważnione

 

W zakresie Części IV

 

Uczestnik postępowania - Wykonawca

Liczba pkt
w kryterium cena

Razem

Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „CEGIEŁKA” Włodzimierz Gościniak, 63-200 Jarocin, Wilkowyja, ul. Polna 36;

100,00

100,00

Zakład Remontowo-Budowlany „DANBUD” T. Bąkowski ZPCHr., 62-540 Kleczew, ul. Leśna 61

62,70

62,70

FIRMA TWARDY Jarosław Twardy, 62-307 Borzykowo, ul. Strażacka 2

88,40

88,40

TWARDY Sp. z o.o., 62-307 Borzykowo, ul. Wrzesińska 78

80,00

80,00

„ARKON-BUD” Zakład Ogólnobudowlany Arkadiusz Jaśkiewicz, 62-200 Gniezno, ul. Zielna 5;

92,50

92,50

 

 

W zakresie Części V postępowanie unieważnione

 

 

W zakresie Części VI postępowanie unieważnione

 

 

 

W zakresie Części VII

 

Uczestnik postępowania - Wykonawca

Liczba pkt
w kryterium cena

Razem

Zakład Remontowo-Budowlany „DANBUD” T. Bąkowski ZPCHr., 62-540 Kleczew, ul. Leśna 61

66,80

66,80

FIRMA TWARDY Jarosław Twardy, 62-307 Borzykowo, ul. Strażacka 2

100,00

100,00

TWARDY Sp. z o.o., 62-307 Borzykowo, ul. Wrzesińska 78

91,00

91,00

„ARKON-BUD” Zakład Ogólnobudowlany Arkadiusz Jaśkiewicz, 62-200 Gniezno, ul. Zielna 5;

     --

Oferta odrzucona

 

 

 

 

                                                                                  Z poważaniem

 

 

                                                                                               Starosta Słupecki

                                                                                               /-/ Mariusz Roga