Przetargi nieograniczone

Informacja o wynikach otwartego naboru Partnerów do projektu systemowego „Lepsze Jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczn

Informacja

o wynikach otwartego naboru Partnerów do projektu systemowego „Lepsze Jutro” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej; Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji; Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra  pomocy rodzinie

 

 

 

W wyniku zakończenia otwartego naboru na Partnera została wybrana:

 

Fundacja im. Królowej Polski Św. Jadwigi

ul. Wczasowa 8a, 62-040 Puszczykowo

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Wybrany Partner spełnia wymagane kryteria, posiada niezbędne doświadczenie i wykwalifikowaną kadrę, co zapewni prawidłową realizację projektu.

 

                                                                                  

                                                                                  Dyrektor

                                                           Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

                                                                                  w Słupcy

                                                                           (-) Danuta Szpiler