Jesteś tutaj:   

modyfikacja IWZ "Świadczenie usług zakwaterowania i wyżywienia na potrzeby wyjazdów zagranicznych organizowanych w ramach mobilności edukacyjnych realizowanych w ramach programu Erasmus+VET"

 

 

Słupca, dn. 28.09.2018 r.

 

ZAMAWIAJĄCY

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

im. Braci Kosteckich

ul. Pyzderska 75

62-410 Zagórów

  (Pieczęć Zamawiającego)

 

 

 

 

MODYFIKACJA TREŚCI IWZ

 

 

 

Dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Świadczenie usług zakwaterowania i wyżywienia na potrzeby wyjazdów zagranicznych organizowanych
w ramach mobilności edukacyjnych realizowanych w ramach programu Erasmus+VET"
, prowadzonego w trybie zamówienia na usługę społeczną

 

Zamawiający informuje, że zmienia się treść Istotnych Warunków ogłoszenia w ten sposób, że w dokumentacji postępowania wprowadza się następujące zmiany:

 

I. Istotne warunki zamówienia pkt. 3.1.  

 Dotychczasowe brzmienie:

"Przedmiotem zamówienia na usługę społeczną jest świadczenie usług hotelarskich i gastronomicznych w okresie 9.10-5.11.2018 r. oraz 10.09.-7.10.2019 r. na potrzeby międzynarodowych wyjazdów mobilności edukacyjnych organizowanych w ramach programu Erazmus+VET"

 Brzmienie po modyfikacji:

"Przedmiotem zamówienia na usługę społeczną jest świadczenie usług hotelarskich i gastronomicznych w okresie 11.10-7.11.2018 r. oraz 10.09.-7.10.2019 r. na potrzeby międzynarodowych wyjazdów mobilności edukacyjnych organizowanych w ramach programu Erazmus+VET"

 

II. Istotne warunki zamówienia pkt. 4.2.

Dotychczasowe brzmienie:

"Termin wykonania zamówienia: w dniach 9.10-5.11.2018 r. oraz 10.09.-7.10.2019 r."

  Brzmienie po modyfikacji:

"Termin wykonania zamówienia: w dniach 11.10-.7.11.2018 r. oraz 10.09.-7.10.2019 r."

 

  III.  Załącznik nr 1 do IWZ p. II.

Dotychczasowe brzmienie:

"Zamawiający planuje realizację usługi w następującym terminie:
1) 09.10-5.11.2018 r. 26 osób, w Paralia Panteleimonos, 600 65, Grecja,
2) 10.09.-7.10.2019 r. 18 osób, w Paralia Panteleimonos, 600 65, Grecja"

Brzmienie po modyfikacji:

"Zamawiający planuje realizację usługi w następującym terminie:
1) 11.10-7.11.2018 r. 26 osób, w Paralia Panteleimonos, 600 65, Grecja,
2) 10.09.-7.10.2019 r. 18 osób, w Paralia Panteleimonos, 600 65, Grecja"

 

  IV.   Załącznik nr 1 do IWZ p. V.

  Dotychczasowe brzmienie:

"Daty 9.10-5.11.2018 r. 10.09.-7.10.2019 r.?"

Brzmienie po modyfikacji:

"?Daty 11.10-7.11.2018 r. 10.09.-7.10.2019 r."

 

 V.   Załącznik nr 5 do IWZ paragraf 1 ust. 2

Dotychczasowe brzmienie:

"Umowa została zawarta na okres od dnia 9.10.2018 r. do 7.10.2019 r."

Brzmienie po modyfikacji:

"Umowa została zawarta na okres od dnia 11.10.2018 r. do 7.10.2019 r."

 

  VI. Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną,  termin realizacji zamówienia

Dotychczasowe brzmienie:

"9.10.-5.11.2018 r., 10.09-7.10.2019 r."

Brzmienie po modyfikacji:

"11.10.-7.11.2018 r., 10.09-7.10.2019 r."

 

Reszta postanowień IWS pozostaje bez zmian.

 

/-/ Małgorzata Iwanicka

 

Projekt pt. "Moja praktyka startem w przyszłość"

2018-1-PL01-KA 102-049355

 

Powyższy dokument w formie pdf dostępny jest w tym miejscu.