Pozostałe zamówienia

Rozstrzygnięcie postępowania nr GKK.2601.1.2019 na "Opracowanie graficzne i wydruk wraz z dostarczeniem do Starostwa Powiatowego w Słupcy 1000 szt. kolorowych ulotek promocyjnych . . . "

 

 

Oznaczenie sprawy: GKK.2601.1.2019                                                                                                   Słupca, dn.24.01.2019 r.

                                                       

___________________________________________________________________________________________________________________________

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego
na: opracowanie graficzne i wydruk wraz z dostarczeniem do Starostwa Powiatowego w Słupcy 1000 szt. kolorowych ulotek promocyjnych w formacie A4 do DL, zadruk 4+4 papier powlekany, kreda, grubość papieru 130 g/m2. Ulotki informować będą poszczególne grupy odbiorców o realizacji projektu pt: "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych
w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług", źródłach finansowania projektu, a także, o e-usługach. Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, działanie  2.1.2.

_________________________________________________________________________________________________________________

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

W dniu 22.01.2018 r. o godz. 15:00 upłynął termin składania ofert.

W okresie wyznaczonym na składanie ofert wpłynęło 14 oferty wg następującej kolejności:

Oferta nr 1: Agencja reklamowa DIZAJN, cena brutto: 393,60 zł,

Oferta nr 2: ADVERT Studio Marcin Wilk, cena brutto: 356,70 zł,

Oferta nr 3: IGI MEDIA Maciej Nowak, cena brutto: 466,13 zł,

Oferta nr 4: FRAMA Sp. z o.o., cena brutto: 393,60 zł,

Oferta nr 5: WIESTA P.H.U. Wiesław Iwanowski, cena brutto: 612,54 zł,

Oferta nr 6: Firma Usługowa AVESA Małgorzata Tworek, cena brutto: 369,00 zł,

Oferta nr 7: Studio ECHO Grzegorz Fryga, cena brutto: 328,41 zł,

Oferta nr 8: SIM Koło Sp. z o.o., cena brutto: 332,10 zł,

Oferta nr 9: LEVEL Sp. z o.o., cena brutto: 1193,10 zł,

Oferta nr 10: F.H.U. EUROPARTNERS Mirosław Dudek, cena brutto: 269,09 zł,

Oferta nr 11: CARROT Studio Graficzne Donat Supiński, cena brutto: 725,70 zł,

Oferta nr 12: FREEPIX Sp. z o.o., cena brutto: 369,00 zł.

Oferta nr 13: ELSO Bartosz Wodarkiewicz, cena brutto: 725,70 zł,

Oferta nr 14: ZAPOL Sobczyk Sp. j., cena brutto: 799,50 zł,

 

W wyniku badania i oceny ofert stwierdzono co następuje:

Lp.

Oferta

Kryterium: cena

Ilość punktów
w kryterium

Kryterium: ...........................

Ilość punktów w kryterium

1

Agencja reklamowa DIZAJN

68

Nie dotyczy

2

ADVERT Studio Marcin Wilk

75

Nie dotyczy

3

IGI MEDIA Maciej Nowak

58

Nie dotyczy

4

FRAMA Sp. z o.o.,

68

Nie dotyczy

5

WIESTA P.H.U. Wiesław Iwanowski

44

Nie dotyczy

6

Firma Usługowa AVESA Małgorzata Tworek

73

Nie dotyczy

7

Studio ECHO Grzegorz Fryga

82

Nie dotyczy

8

SIM Koło Sp. z o.o.

81

Nie dotyczy

9

LEVEL Sp. z o.o.

23

Nie dotyczy

10

F.H.U. EUROPARTNERS Mirosław Dudek

100

Nie dotyczy

11

CARROT Studio Graficzne Donat Supiński

37

Nie dotyczy

12

FREEPIX Sp. z o.o.

73

Nie dotyczy

13

ELSO Bartosz Wodarkiewicz

37

Nie dotyczy

14

ZAPOL Sobczyk Sp. j

34

Nie dotyczy

 

Najkorzystniejszą spośród ofert niepodlegających odrzuceniu jest oferta firmy: F.H.U. EUROPARTNERS Mirosław Dudek.

Firma F.H.U. EUROPARTNERS Mirosław Dudek, ul. Wieniawskiego 49, 43-100 Tychy przedstawiła najkorzystniejszą ofertę cenową, otrzymując najwyższą punktację.

 

STAROSTA

/-/ Jacek Bartkowiak

 


Skan przedmiotowego pisma w formacie pdf dostępny jest w tym miejscu. 

 

 

 

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego GKK.2601.1.2016 "Przygotowanie studium wykonalności dla projektu "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i temetycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług".