Pozostałe zamówienia

informacja o ilości złożonych ofert dot. "Świadczenie usług zakwaterowania i wyżywienia na potrzeby wyjazdów zagranicznych organizowanych w ramach mobilności edukacyjnych realizowanych w ram

Informacja w formacie pdf dostępna jest w tym miejscu.

 

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego GKK.2601.1.2016 "Przygotowanie studium wykonalności dla projektu "Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i temetycznych gromadzonych w pzgik w Starostwie Powiatowym w Słupcy oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług".