Wykaz Ochotniczych Straży Pożarnych

 

 

WYKAZ OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE POWIATU SŁUPECKIEGO

 

G M I N A    S Ł U P C A

 

NAZWA

CEL DZIAŁANIA

SIEDZIBA

 

1.

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KORWINIE

Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie
w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarna, organami samorządowymi i innymi podmiotamiUdział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.

 

 

Korwin

62-400 Słupca

2.

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GÓŁKOWIE

 

  

Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie  pożarom oraz współdziałanie
w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami. Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach.

 

Gółkowo

62-400 Słupca

3.

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CIENINIE ZABORNYM

Prowadzenie działań ratowniczych zgodnie z ustawą
o ochronie przeciwpożarowej. Udział w akcjach ratowniczych oraz ćwiczeniach organizowanych  przez Państwową Straż Pożarną. Prowadzenie działalności propagandowo-uświadamiającej z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

 

Cienin Zaborny 31

62-400 Słupca

4.

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SŁUPCY

Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie
w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną oraz organami samorządowymi. Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych
z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.

 

Słupca

ul. Ratajczaka 1

62-400 Słupca

5.

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DRĄŻNEJ

Prowadzenie działań ratowniczych zgodnie z ustawa
o ochronie przeciwpożarowej. Prowadzenie działalności uświadamiającej z zakresu ochrony przeciwpożarowej . udział w akcjach ratowniczych oraz ćwiczeniach organizowanych przez państwową Straż Pożarną. Realizowanie zadań w ramach obrony cywilnej.

 

Drążna 4

62-400 Słupca

6.

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WIERZBNIE

 

 

Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie
w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami. Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych  związanych
z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.

 

Wierzbno 15

62-400 Słupca

7.

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

W PIOTROWICACH

Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie
 z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami. Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych
w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych  związanych
 z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.

 

ul. Słupecka 13

62-400 Słupca

8.

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KAMIENIU

 

Prowadzenie działalności ratowniczych określonych
w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Prowadzenie działalności uświadamiającej
z zakresu ochrony przeciwpożarowej . Udział
w Prowadzenie działalności ratowniczych określonych
w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Prowadzenie działalności uświadamiającej
z zakresu ochrony przeciwpożarowej . Udział
w akcjach ratowniczych oraz ćwiczeniach organizowanych przez Państwowa Straż Pożarną. Realizowanie zadań w ramach obrony cywilnej. akcjach ratowniczych oraz ćwiczeniach organizowanych przez Państwowa Straż Pożarną. Realizowanie zadań w ramach obrony cywilnej.

 

Kamień 20

62-400 Słupca

9.

 

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WIERZBOCICACH

 

 

            

 

 

Prowadzenie działalnościProwadzenie działalności ratowniczych określonych
w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Prowadzenie działalności uświadamiającej
z zakresu ochrony przeciwpożarowej . Udział
w akcjach ratowniczych oraz ćwiczeniach organizowanych przez Państwowa Straż Pożarną. Realizowanie zadań w ramach obrony cywilnej.

 

 

Wierzbocice

62-400 Słupca

10.

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CIENINIE KOŚCIELNYM

 

                     

Prowadzenie działalności ratowniczych określonych
w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Prowadzenie działalności uświadamiającej
z zakresu ochrony przeciwpożarowej . Udział
w akcjach ratowniczych oraz ćwiczeniach organizowanych przez Państwowa Straż Pożarną. Realizowanie zadań w ramach obrony cywilnej.

     

Cienin Kościelny 86

62-400 Słupca

11.

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MŁODOJEWIE

Prowadzenie działalności ratowniczych określonych
w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Prowadzenie działalności uświadamiającej
z zakresu ochrony przeciwpożarowej . Udział
w akcjach ratowniczych oraz ćwiczeniach organizowanych przez Państwowa Straż Pożarną. Realizowanie zadań w ramach obrony cywilnej.

 

 

 

 

Młodojewo 101/A

62-400 Słupca

12.

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

W KOWALEWIE OPACTWIE

 

 

 

 

   

Prowadzenie działalności ratowniczych określonych
w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Prowadzenie działalności propagandowo-uświadamiającej
z zakresu ochrony przeciwpożarowej.  Udział
w akcjach ratowniczych oraz ćwiczeniach organizowanych przez Państwowa Straż Pożarną. Realizowanie zadań w ramach obrony cywilnej.

 

Kowalewo Opactwo10

62-400 Słupca

13.

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W POKOJACH

 

 

Prowadzenie działalności ratowniczych określonych
w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Prowadzenie działalności propagandowo-uświadamiającej z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Udział w akcjach ratowniczych oraz ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Realizowanie zadań z zakresu obrony cywilnej.

 

 

Pokoje 26

62-400 Słupca

14.

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KOSEWIE

 

                  

Prowadzenie działalności ratowniczych określonych
w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Prowadzenie działalności uświadamiającej
z zakresu ochrony przeciwpożarowej  Udział
w akcjach ratowniczych oraz ćwiczeniach organizowanych przez Państwowa Straż Pożarną. Realizowanie zadań w ramach obrony cywilnej.

   

Ul. Słupecka 4

62-402 Ostrowite  

 

15.

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W MARCEWKU

                  

 

Prowadzenie działań ratowniczych określonych
w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Prowadzenie działalności uświadamiającej
z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Udział
w akcjach ratowniczych oraz ćwiczeniach. Organizowanych przez Państwowa Straż Pożarną.

Realizowanie zadań w ramach obrony cywilnej.

     

Marcewek 19 A

62-400 Słupca

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

OCHOTNICZA  STRAŻ POŻARNA

WOLA KOSZUCKA PARCELE

Prowadzenie działań ratowniczych określonych
w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Prowadzenie działalności uświadamiającej
z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Udział
w akcjach ratowniczych oraz ćwiczeniach. Realizowanie zadań z zakresu obrony cywilnej.

 

 

Wola Koszucka Parcele  11

62-400 Słupca

 

 

17.

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ROZALINIE

Prowadzenie działań ratowniczych określonych
w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Prowadzenie działalności uświadamiającej
z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Udział
w akcjach ratowniczych oraz ćwiczeniach.

Realizowanie zadań z zakresu obrony cywilnej

 

Rozalin  23

62-400 Słupca

 

 

18.

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WILCZNEJ

Prowadzenie działań Ratowniczych określonych
w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Prowadzenie działalności uświadamiającej
z zakresu ochrony przeciwpożarowej . Udział
w akcjach ratowniczych oraz ćwiczeniach. Realizowanie działań z zakresu obrony cywilnej.

 

Wilczna  42

62-400 Słupca

 

 

                                                                        

 

G M I NA    O R C H O W O

1.

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BIELSKU

Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie
w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami. Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych
z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.

 

 

 

 

Bielsko    99

62-436    Orchowo

 

2.

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ORCHOWIE

 

 

Prowadzenie działań ratowniczych określonych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Prowadzenie działalności przeciwpożarowej. Udział w akcjach ratowniczych oraz ćwiczeniach organizowanych przez państwową Straż Pożarną. Realizowanie zadań w ramach obrony cywilnej

 

Orchowo

Ul. Powstańców Wielkopolskich 3

62-436 Orchowo

3..

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SŁOWIKOWIE

Prowadzenie działań ratowniczych określonych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Prowadzenie działalności przeciwpożarowej. Udział w akcjach ratowniczych oraz ćwiczeniach organizowanych przez państwową Straż Pożarną. Realizowanie zadań w ramach obrony cywilnej

 

Słowikowo

62-436 Orchowo

 

 

GMINA    OSTROWITE

 

 

1.

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W OSTROWITEM

Prowadzenie działań ratowniczych określonych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej, Prowadzenie działalności uświadamiającej z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Udział w akcjach ratowniczych
 i ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Realizowanie zadań z zakresu obrony cywilnej.

 

Ostrowite

ul. Zachodnia 15

62-402 Ostrowite

2.

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KĄPIELU

      Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z państwową strażą Pożarną. Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych
w czasie pożarów , zagrożeń ekologicznych związanych
z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.

 

 

Kąpiel

62-402 Ostrowite

3.

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

W JAROTKACH

Prowadzenie działań ratowniczych określonych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Prowadzenie działalności uświadamiającej
z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Udział w akcjach ratowniczych oraz ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Realizowanie zadań w ramach obrony cywilnej.

 

Jarotki

62-402 Ostrowite

4..

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KOSEWIE

 

 

Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie
z Państwową Strażą Pożarną. Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń. Informowanie ludności
 i istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.

 

Kosewo

62-402 Ostrowite

5.

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W GOSTUNIU

Prowadzenie działań ratowniczych określonych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Prowadzenie działalności propagandowo-uświadamiającej z zakresu ochrony przeciwpożarowej, Udział 
w akcjach ratowniczych oraz ćwiczeniach organizowanych przez Państwowa Straż Pożarną. Realizowanie zadań w zakresie obrony cywilnej.

 

Gostuń 10A

62-402 Ostrowite

6.

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

W SZYSZŁOWIE

 

Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie
z Państwową Strażą Pożarną. Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń. Informowanie ludności
o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.

 

Szyszłowo

62-402 Ostrowite

 

 

GMINA    STRZAŁKOWO

 

 

 

1.

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

STRZAŁKOWO

Prowadzenie działań ratowniczych określonych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Prowadzenie działalności propagandowo-uświadamiającej z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Udział w akcjach ratowniczych oraz ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Organizowanie działań z zakresu obrony cywilnej.

 

Aleja Prymasa Wyszyńskiego 6

62-420 Strzałkowo

2.

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

W KRĘPKOWIE

Prowadzenie działań ratowniczych określonych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Prowadzenie działalności propagandowo-uświadamiającej z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Udział w akcjach ratowniczych oraz ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Organizowanie działań z zakresu obrony cywilnej

 

Krępkowo

62-420 Strzałkowo

3.

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNAW BABINIE

Prowadzenie działań ratowniczych określonych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Prowadzenie działalności propagandowo-uświadamiającej z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Udział w akcjach ratowniczych oraz ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Organizowanie działań z zakresu obrony cywilnej

 

Babin

62-420 Strzałkowo

4.

    

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KORNATACH               

Prowadzenie działań ratowniczych określonych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Prowadzenie działalności propagandowo-uświadamiającej z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Udział w akcjach ratowniczych oraz ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Organizowanie działań z zakresu obrony cywilnej

 

Kornaty

62-420 Strzałkowo

5.

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

W SKARBOSZEWIE

Prowadzenie działań ratowniczych określonych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Prowadzenie działalności propagandowo-uświadamiającej z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Udział w akcjach ratowniczych oraz ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Organizowanie działań z zakresu obrony cywilnej

 

Skarboszewo

62-420 Strzałkowo

6.

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

W SIERAKOWIE

Prowadzenie działań ratowniczych określonych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Prowadzenie działalności propagandowo-uświadamiającej z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Udział w akcjach ratowniczych oraz ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Organizowanie działań z zakresu obrony cywilnej

 

Sierakowo

62-420 Strzałkowo

7..

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

W SZEMBOROWIE

Prowadzenie działań ratowniczych określonych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Prowadzenie działalności propagandowo-uświadamiającej z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Udział w akcjach ratowniczych oraz ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Organizowanie działań z zakresu obrony cywilnej

 

Szemborowo

62-420 Strzałkowo

8.

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

W BRUDZEWIE

Prowadzenie działań ratowniczych określonych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Prowadzenie działalności propagandowo-uświadamiającej z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Udział w akcjach ratowniczych oraz ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Organizowanie działań z zakresu obrony cywilnej

 

Brudzewo

62-420 Strzałkowo

9.

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

W KATARZYNOWE

Prowadzenie działań ratowniczych określonych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Prowadzenie działalności propagandowo-uświadamiającej z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Udział w akcjach ratowniczych oraz ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Organizowanie działań z zakresu obrony cywilnej

 

Katarzynowo 4

62-420 Strzałkowo

 

GMINA  POWIDZ

1.

 

 

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

W POWIDZU

Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie
z Państwową strażą Pożarną. Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów zagrożeń ekologicznych związanych z ochrona środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń. Informowanie ludności
 o istniejących zagrożeniach pożarowych. Działania związane
z ochrona zdrowi, udzielanie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. Zdziałania związane
z bezpieczeństwem
 i prowadzeniem działań ratowniczych na wodach. Działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa ludzi i mienia.

 

 

 

UL. Strzałkowska 16 B

62-420 Strzałkowo

2.

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WYLATKOWIE

Prowadzenie działań ratowniczych określonych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Prowadzenie działalności propagandowo-uświadamiającej z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Udział w akcjach ratowniczych oraz ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Realizowanie zadań w ramach obrony cywilnej.

 

 

Wylatkowo

62-430 Powidz

3.

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W OSTROWIE

Prowadzenie działań ratowniczych określonych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Prowadzenie działalności propagandowo-uświadamiającej z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Udział w akcjach ratowniczych oraz ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Organizowanie działań z zakresu obrony cywilnej

 

 

Ostrowo 19A

62-430 Powidz

 

 

 

GMINA  LĄDEK

 

1.

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

W LĄDKU

Prowadzenie działań ratowniczych określonych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Prowadzenie działalności propagandowo-uświadamiającej z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Udział w akcjach ratowniczych oraz ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Realizowanie działań w ramach obrony cywilnej.

 

Lądek

62-406 Lądek

2.

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SAMARZEWIE

Prowadzenie działań ratowniczych określonych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Prowadzenie działalności propagandowo-uświadamiającej z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Udział w akcjach ratowniczych oraz ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Realizowanie działań w ramach obrony cywilnej.

 

 

Samarzewo 38

62-404 Ciążeń

3.

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DOLANACH

Prowadzenie działań ratowniczych określonych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Prowadzenie działalności propagandowo-uświadamiającej z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Udział w akcjach ratowniczych oraz ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Realizowanie działań w ramach obrony cywilnej.

 

Dolany 84

62-406 Lądek

4.

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

W WOLI  KOSZUCKIEJ PARCELE

Prowadzenie działań ratowniczych określonych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Prowadzenie działalności propagandowo-uświadamiającej z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Udział w akcjach ratowniczych oraz ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Realizowanie działań w ramach obrony cywilnej.

 

Wola Koszucka

62-406 Lądek

5.

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA  W CIĄŻENIU

Prowadzenie działań ratowniczych określonych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Prowadzenie działalności propagandowo-uświadamiającej z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Udział w akcjach ratowniczych oraz ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Realizowanie działań w ramach obrony cywilnej.

 

 Ciążeń

62-406 Lądek

6.

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W RATYNIU

Prowadzenie działań ratowniczych określonych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Prowadzenie działalności propagandowo-uświadamiającej z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Udział w akcjach ratowniczych oraz ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Realizowanie działań w ramach obrony cywilnej.

 

Ratyń  23

62-406 Lądek

7.

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SŁUGOCINIE

Prowadzenie działań ratowniczych określonych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Prowadzenie działalności propagandowo-uświadamiającej z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Udział w akcjach ratowniczych oraz ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Realizowanie działań w ramach obrony cywilnej.

 

Sługocin 47

62-406 Lądek

8.

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
 W WACŁAWOWIE

Prowadzenie działań ratowniczych określonych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Prowadzenie działalności propagandowo-uświadamiającej z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Udział w akcjach ratowniczych oraz ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Realizowanie działań w ramach obrony cywilnej.

 

Wacławów 6

62-406 Lądek

 

 

GMINA   ZAGÓRÓW

1.

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZAGÓROWIE

Prowadzenie działań ratowniczych określonych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Prowadzenie działalności propagandowo-uświadamiającej z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Udział w akcjach ratowniczych oraz ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Realizowanie działań w ramach obrony cywilnej.

 

Ul. Wojska polskiego 13 a

62-410 Zagórów

2.

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

W WRĄBCZYNIE

Prowadzenie działań ratowniczych określonych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Prowadzenie działalności propagandowo-uświadamiającej z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Udział w akcjach ratowniczych oraz ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Realizowanie działań w ramach obrony cywilnej.

 

Wrąbczyn Górski 39

62-410 Zagórów

3.

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
W MYSZAKÓWKU

Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom współdziałanie w tym zakresie
z Państwowa strażą Pożarną. Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych
 i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.

 

Myszakówek

62-410 Zagórów

4.

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W OSINACH

Prowadzenie działań ratowniczych określonych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Prowadzenie działalności propagandowo-uświadamiającej z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Udział w akcjach ratowniczych oraz ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Realizowanie działań w ramach obrony cywilnej.

 

Osiny

62-410 Zagórów

5.

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

W OLEŚNICY

Prowadzenie działań ratowniczych określonych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Prowadzenie działalności propagandowo-uświadamiającej z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Udział w akcjach ratowniczych oraz ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Realizowanie działań w ramach obrony cywilnej.

 

Oleśnica

62-410 Zagórów

6.

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

W ŁOMOWIE

Prowadzenie działań ratowniczych określonych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Prowadzenie działalności propagandowo-uświadamiającej z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Udział w akcjach ratowniczych oraz ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Realizowanie działań w ramach obrony cywilnej.

 

Łomów

62-410 Zagórów

7.

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

W TRĄBCZYNIE

Prowadzenie działań ratowniczych określonych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Prowadzenie działalności propagandowo-uświadamiającej z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Udział w akcjach ratowniczych oraz ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Realizowanie działań w ramach obrony cywilnej.

 

Trąbczyn

62-410 Zagórów

 

 

8.

 

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

W NOWEJ  WSI

 

 

Prowadzenie działań ratowniczych określonych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Prowadzenie działalności propagandowo-uświadamiającej z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Udział w akcjach ratowniczych oraz ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Realizowanie działań w ramach obrony cywilnej.

 

 

Nowa Wieś 39

62-410 Zagórów

9.

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SZETLEWKU

Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie
z Państwowa Strażą Pożarną. Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz klęsk i zdarzeń. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych
i ekologicznych  oraz sposobach ochrony przed nimi.

 

Szetlewek 17

62-410 Zagórów

10.

 

OCHOTNICZA STRAŻ POZARNA W SZETLEWIE

Prowadzenie działań ratowniczych określonych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Prowadzenie działalności propagandowo-uświadamiającej z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Udział w akcjach ratowniczych oraz ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Realizowanie działań w ramach obrony cywilnej.

 

Szetlew 2

62-410 Zagórów

11.

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

W ŁAZIŃSKU  PIERWSZYM

Prowadzenie działań ratowniczych określonych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Prowadzenie działalności propagandowo-uświadamiającej z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Udział w akcjach ratowniczych oraz ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Realizowanie działań w ramach obrony cywilnej.

 

Łazińsk Pierwszy 55

62-410 Zagórów

12.

 

OCHOTNICZA STRAŻ POZARNA

W ANIELEWIE

Prowadzenie działań ratowniczych określonych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Prowadzenie działalności propagandowo-uświadamiającej z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Udział w akcjach ratowniczych oraz ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Realizowanie działań w ramach obrony cywilnej.

 

Anielewo

62-410 Zagórów

13.

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
 W AUGUSTYNOWIE

 

Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w trym zakresie z Państwowa strażą Pożarną, Udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń. Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.

 

Augustynów 37

62-410 Zagórów

14.

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W  BUKOWEM

Prowadzenie działań ratowniczych określonych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Prowadzenie działalności propagandowo-uświadamiającej z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Udział w akcjach ratowniczych oraz ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Realizowanie działań w ramach obrony cywilnej.

 

Bukowe 38 A

62-410 Zagórów

15.

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KOPOJNIE

Prowadzenie działań ratowniczych określonych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Prowadzenie działalności propagandowo-uświadamiającej z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Udział w akcjach ratowniczych oraz ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Realizowanie działań w ramach obrony cywilnej.

 

Kopojno 32

62-410 Zagórów

16.

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SKOKUMIU

Prowadzenie działań ratowniczych określonych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Prowadzenie działalności propagandowo-uświadamiającej z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Udział w akcjach ratowniczych oraz ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Realizowanie działań w ramach obrony cywilnej.

 

Skokum 82

62-410 Zagórów

17.

 

OCHOTNICA STRAŻ POŻARNA
W STANISŁAWOWIE

Prowadzenie działań ratowniczych określonych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Prowadzenie działalności propagandowo-uświadamiającej z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Udział w akcjach ratowniczych oraz ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Realizowanie działań w ramach obrony cywilnej.

 

Stanisławów 3A

62-410  Zagórów

18.

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DRZEWCACH

Prowadzenie działań ratowniczych określonych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Prowadzenie działalności propagandowo-uświadamiającej z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Udział w akcjach ratowniczych oraz ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Realizowanie działań w ramach obrony cywilnej.

 

Drzewce 24

62-410 Zagórów

19.

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W HUCIE ŁUKOMSKIEJ

Prowadzenie działań ratowniczych określonych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Prowadzenie działalności propagandowo-uświadamiającej z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Udział w akcjach ratowniczych oraz ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Realizowanie działań w ramach obrony cywilnej.

 

Huta łukomska 17

62-410 Zagórów

20.

 

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W  IMIELNYM

Prowadzenie działań ratowniczych określonych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Prowadzenie działalności propagandowo-uświadamiającej z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Udział w akcjach ratowniczych oraz ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Realizowanie działań w ramach obrony cywilnej.

 

Imielno 49

62-410 Zagórów