Rok II

Oświadczenia majątkowe Kierowników/Dyrektorów Jednostek Organizacyjnych/Gospodarstw Pomocniczych

Oświadczenia majatkowe pracowników Starostwa Powiatowego w Słupcy

Oświadczenia mjątkowe Radnych Powiatu

Oświadczenia majątkowe Zarzadu Powiatu Słupeckiego