Rok 2014

UCHWAŁA NR III/18/2014 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.