Rok 2014

UCHWAŁA NR XLIV/286/2014 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2013.