Rok 2013

UCHWAŁA NR XXXVI/239/2013 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słupeckiego na rok 2013.