Rok 2013

UCHWAŁA NR XXXIV/234/2013 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 23 sierpnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób N