Rok 2013

UCHWAŁA NR XXXIV/231/2013 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słupeckiego na rok 2013.