Rok 2013

UCHWAŁA NR XXXIII/229/2013 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków i innych obiektów pływających z obszaró