Rok 2013

UCHWAŁA NR XXXV/237/2013 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 27 września 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Słupeckiego na lata 2013 – 2025.