Rok 2013

UCHWAŁA NR XXVIII/202/2013 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Słupeckiego w sprawie likwidacji przez Ministra Sprawiedliwości Sądu Re