Rok 2013

UCHWAŁA NR XXVIII/194/2013 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Powiatu Słupeckiego na rok 2013.