Rok 2011

UCHWAŁA NR VII/46/2011 RADY POWIATU SŁUPECKIEGO z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie nadania odznaki „Zasłużony dla Powiatu Słupeckiego”